İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmeti, İşyeri Risk Analizleri, İş Güvenliği Eğitimleri, İşyeri Acil Eylem Planı, Apartman Risk Analizi, Ofis Risk Analizi

İşyeri Ortam Analizleri

Su Analizleri, Yüzey Sürüntüleri, Ortam Ölçümleri, Ortam Havası Kültürü, Legionella Analizi

Eğitimler

Ergonomi, Hijyen, Genel İş Sağlığı Eğitimi, Gürültü ve etkileri, Kimyasal Maddeler ve Etkileri, Mutfak Hijyen Eğitimi, Sigarayı Bırakma, Yangın Güvenliği, Ekranlı Araçlar Kullanma Sağlık

Projelerimiz

Haberler